Quy định và hình thức thanh toán

  • Thanh toán trực tiếp cho nhân viên thu ngân khi nhận hàng tại công ty.
  • Thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng. (Có biên nhận giao hàng)
  • Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng:

+ 0108696828 Phan Quang, Ngân hàng Đông Á

      + 01351009433063 Phan Quang Ngân hàng Ari Bank