LINH KIỆN

BT656 ĐẦU PHUN T60 CÁI Call  
BT303 ĐẦU PHUN A3 CÁI 4.000.000đ  
BT230 ĐẦU PHUN R230 CÁI 2.200.000đ  
BT75 MAIN EPSON T60,T50 CÁI 500.000đ  
BT800 MAIN EPSON L800 CÁI 800.000đ  
BT140 MAIN EPSON 1400 CÁI 900.000đ  
BT130 MAIN EPSON 1390 CÁI 900.000đ  
M230 HỆ THỐNG R230 Trắng BỘ 180.000đ  
M60 HỆ THỐNG T60 Trắng BỘ 150.000đ  
M800 HỆ THỐNG L800 ĐEN BỘ 250.000đ  
M65 HỆ THỐNG DẪN MỰC IP4870/4970/6560 CÓ CHÍP 350.000đ  
         
M79 HỆ THỐNG DẪN MỰC

HP 5300/5400/8600

CÓ CHÍP 360.000đ  
M86 HỆ THỐNG DẪN MỰC

HP T610/T770 (kho A0)

CÓ CHÍP 850.000đ  
D13 DÂY DẨN MÉT / CUỘN 50.000đ  
D10 CATTRIC T60, T50 CÁI 15.000đ  
D91 CATTRIC R230 CÁI 15.000đ  
S34 SU RÚT GIẤY A3

( CHÍNH HÃNG )

BỘ 300.000đ  
S50 SU RÚT GIẤY A4 BỘ 200.000đ  
M30 MÔ TƠ A4 Chính hãng CÁI 200.000đ  
M40 MÔ TƠ A3 Chính hãng CÁI 300.000đ  
CC60 CHÍP IC T60 BỘ 130.000đ  
CC30 CHÍP IC R230 BỘ 100.000đ  
CC14 CHÍP IC R1400 BỘ 150.000đ  
CC13 CHÍP IC A 1430 BỘ 180.000đ  
CC50 CHÍP IC T50 BỘ 130.000đ  
CA55 CHÍP IC ATISAN 50 BỘ 130.000đ  
CW30 CHIP IC WORFOR 30 BỘ 130.000đ