CÔNG TY TNHH MTV MÁY IN PHAN QUANG  

Địa chỉ:         11A Đặng Huy Trứ, TP Huế

Điện thoại:    0906.537.768  – 0906.440.768

Hotline:         0234.3834.278  

Email:           mayinphanquang@gmail.com